Bratislava, Záhradnícka 46


Výstavba bytov / Predaj Bytov / Prenájom / Predaj administratívnych a obchodných priestorov na Záhradníckej ulici 46 v Bratislave.

1. Etapa
Rekonštrukcia administratívnej budovy (4000m2)
Výstavba 56 bytov v blokoch „B“ a „C“, spolu 3600m2. (rok 2004)

2. Etapa
Výstavba 20 bytov v bloku „A“, spolu 1980m2. (rok 2005)