Galéria Mlyny Nitra

inžiniering: územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, výstavba, prenájom priestorov a komplex facility management
Galéria Mlyny Nitra

Budova Palárikova

inžiniering: územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, prenájom kancelárií a predaj budovy
Budova Palárikova

Sconto

inžiniering: územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, EIA, stavebný dozor
Sconto